• {contentnavigation}

Norma handlowa UE

1 września 2001 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (WE) nr 175/2001 z dnia 26 stycznia 2001 r. ustanawiające normę handlową w odniesieniu do rozmiarów orzechów włoskich w łupinach. Obowiązuje ono jedynie w przypadku orzechów włoskich przeznaczonych dla odbiorcy końcowego, w odróżnieniu od przetwórstwa przemysłowego.

Norma określa minimalne wymogi, które muszą spełnić importowane orzechy w łupinach. Jest to nie tylko stan łupiny i owocu, czy ogólne kryteria, takie jak dojrzałość i jakość, ale także zawartość wody. W przypadku orzechów suszonych zawartość wody całego orzecha nie może przekraczać 12%, a zawartość wilgoci w jądrze nie może przekraczać 8%.

Norma przewiduje również podział na trzy klasy: Ekstra, I i II. We wszystkich klasach maksymalnie 10% liczby lub masy orzechów włoskich w łupinach może nie spełniać wymogów dotyczących rozmiaru.

Dalsze informacje na temat normy handlowej w odniesieniu do orzechów w łupinach link

Lista firm

Szukasz dostawcy Kalifornijskich Orzechów Włoskich?

Pełna lista firm...