O nas

CWC to Komisja, działająca na mocy prawa stanu Kalifornia, reprezentująca interesy ponad 4000 tamtejszych plantatorów orzechów i ponad 90 firm zajmujących się przetwórstwem.
  • {contentnavigation}

The California Walnut Commission

California Walnut Commission powstała w 1987 r. w sytuacji zwiększonego eksportu na cały świat i wchodzenia na nowe rynki. Jest organizacją non-profit reprezentującą interesy kalifornijskich producentów orzechów. Jej głównym celem jest rozwijanie i promowanie międzynarodowych rynków zbytu. Komisja przeprowadza kompleksowe analizy rynku, prowadzi ogólne działania marketingowe, ściśle współpracuje z przedstawicielami biznesu oraz wspiera projekty naukowo-badawcze dotyczące zdrowotnych aspektów orzechów w diecie. Komisja składa się z 13 członków i ich przedstawicieli: 8-10 producentów orzechów i ich przedstawicieli, 2-4 firm przetwórczych oraz 1 członka niezależnego.